вторник, 28 май 2013 г.

Търпението като добродетел

mystafa.deviantart.com
В психическия живот думата „търпение” изразява сила, която противодейства на дадено напрежение, външно или вътрешно.
Търпението не е неволя, то е качество на разумния човек. Само разумния човек търпи.
Когато човек придобие търпение, всичките му работи се оправят.
Търпението е основа на живота. Няма ли търпение, човек не може да свърши никаква работа.
Търпението е най- великото качество, най- благородната черта в човешкия характер.
Търпение – да издържите на всички противоречия и да изслушвате всички.
Който е дошъл човек на земята трябва да се учи на търпение, с което изучава себе си и своите ближни. Дойде ли човек при вас и с часове да ви разправя своите работи, вие трябва с търпение да го изслушате. След това ще хлопа друг на вратата ви – и него трябва да изслушате.
Какво нещо е търпението? От какво се обуславя? За да има търпение, човек трябва да е дошъл до вътрешно разбиране на живота. Това разбиране се придобива тогава, когато във всичко и навсякъде човек вижда Бога.
Човек трябва да бъде търпелив, да се научи да слуша, да гледа, без да дава мнението си.
Да бъде човек търпелив, това е цяла наука, цяла философия. Човек трябва да работи върху търпението съзнателно, без да чака хората да му напомнят, че трябва да бъде търпелив. Всеки трябва да съзнава, че работи върху търпението.
Да търпи, това значи да носи всички неща, без да се смущава.
Истинското търпение изисква разбиране на нещата. Който знае и може да търпи, той се радва на всичко, което разбира.
Да имаш търпение, то подразбира воля и ум, сиреч да знаеш причините и последствията на нещата.
Мнозина запитват, защо им е търпението? – Без търпението може, но нищо няма да се постигне. Много таланти на хората пропадат от липса на търпение. Колко художници, колко музиканти, колко добри проповедници, държавници, майки и бащи са пропаднали от отсъствието на търпение в своя характер!
Без търпение човек е подобен на дърво без корени, без търпение човек е подобен на труп, т.е. на тяло без крака.
Търпеливия човек се познава в моменти, когато му вземат онова, което обича или за което се е приготвил.
Само умният човек може да бъде търпелив. Той е над обикновените условия в живота.
При каквито и положения да бъдем поставени,ние трябва да търпим, да уповаваме на Бога до последната минута.
Когато умът работи колкото трябва, човек изпитва радост и мир. Той го прави търпелив. Той спокойно очаква плода на онова, което е посял.
За да изработи нещо ценно в себе си,човек трябва да приложи търпение и постоянство.
Търпението е основа на знанието.
Търпението се култивира в страданията.
Всички страдания в света имат за цел да оформят у нас търпението, да се научим да търпим, да бъдем хладнокръвни.
Защо идат болестите и изпитанията в живота? – За да приложите търпението си. Ако търпението ви е слабо, ще го развивате.
За да се справите със страданията, с мъчнотиите в живота си, вие трябва да придобиете търпението. Без търпение никой не може да разреши задачите на своя живот.
Вашето търпение може да се нарече неволя, но не е още истинско търпение.
Да бъде човек търпелив, това значи да понася всичко спокойно.
Всичко трябва да понасяте с търпение.
Човек трябва да се кали, да стане търпелив. Търпението се развива главно при най-неблагоприятни условия.
Който има добри навици, само той може да търпи.
Може да търпи само онзи, в който са развити висшите умствени способности.
Търпеливият човек е всякога по-силен от противника си и по мисъл и физически.
Много са случаите в ежедневния живот, при които може да сe изпита търпението на човека.
Търпеливият е предвидлив.
Без търпение не можеш да бъдеш силен.
Търпеливият човек е способен на жертва.
Ако можете съзнателно да си наложите търпение, това показва, че сте ученици на Новото Учение. Търпението е жизненият еликсир на душата, то не може да се постигне лесно.
Неврастеникът не е търпелив. Като пипнете центъра на търпението, към него приижда повече кръв, той започва да се храни и човек става търпелив.
Когато сте нетърпелив, мислете за търпението,като едно от великите качества на човека.
Може да има много несгоди в живота, но те се преодоляват с търпението.
Чрез търпението всичко се постига. Без търпение не можеш да станеш учен, богат. Ако нямаш търпение и силен не можеш да станеш.
Чрез търпението се придобива и дълготърпение. Гдето е дълготърпението, там са всички добродетели. Знанието, силата, любовта се придобиват чрез търпение.
Един китайски мъдрец искал да опита търпението си. За тази цел Провидението му изпратило един просяк да види колко може да приложи търпението си. Цели 40 години просякът посещавал мъдреца, но последният всякога го посрещал добре. В това време се появил един конкурент на мъдреца, който пожелал да го надмине по търпение. Като видял, че и този човек е благодетелен, готов на жертви, същият просяк започнал и него да посещава. Той го посещавал редовно цяла година, докато един ден новият му благодетел извикал: Махни се вече от очите ми! Нека дойде друг някой, да дам и на него. Достатъчно си се ползвал от моите блага. Просякът отговорил: Господине, малка е още твоята сила. Още много има да работиш върху търпението. От 40 години насам аз ходя в дома на твоя съсед, но той нито за момент не се отегчил от мене. От първия ден до днес той ме приема все така любезно и внимателно.
За да придобие търпение,човек непременно трябва да се намира под влиянието на две противоположни сили – злото и доброто.
От Невидимия свят е изпратена комисия, за да изпита търпението на хората. По отношение на търпението хората са слаби. Малко хора има, които имат търпение и са готови да посрещнат мъчнотиите в живота.
Дойдете ли до търпението, то представя онзи скъпоценен камък, който вие грижливо трябва да пазите под вашия език. И върху този камък един ден ще бъде написано вашето име. Ако не изработите този камък, на който да бъде написано вашето име, вие не можете правилно да се развивате, не можете да станете синове на светлината.
Разсъждения на Учителя Дънов


източник:www.bulblog.com/

вторник, 21 май 2013 г.

Стъпка по стъпка - да си направим плажна чанта/ Tutorial: Oversized Beach ToteRebecca from Our Busy Little Bunch is back today with another Blogging Design Ring tutorial--a huge tote, perfect for summer! Check out her tutorial and then at the bottom, see how you can enter to win a fat quarter bundle of Belle of the South, the collection Rebecca used here. 

Thanks, Rebecca! Head over to Rebecca's blog to enter for a chance to win a fat quarter bundle of Belle of the South. The giveaway is open through Monday, May 27th.  

неделя, 12 май 2013 г.

Пролет

Свежест, красота, ефирност...Това е пролетта и сега е в разгара си. Не можеш да се наситиш - не искам да мигам, за да не откъсна и за частица дори погледа си от този водопад от свежест.
Всички нюанси на зеленото - дори не предполагаш, че са толкова много и не можеш в никакъв случай да избереш един от тях - като кутия с бонбони!
Зелено, бяло и жълто - на фона на лазурно синьо небе - това е България в момента.
Нацъфтели акации - обагрени баири в бяло - а аромата...Омагьосващ.
Нацъфтели полета с рапица - сякащ слънцето е слезнало на земята...
Накъдето и да обърнеш поглед, оставаш без думи от тази простичка, но огромна красота.

Така имах щастието да се насладя на любимата на всички ни пролет, пътувайки на гости на родителите си.
Врабево си беше то - нацъфтяло - всякакви плодни дръвчета, акации, цветя по градините. Дори орхидеи - огромни красиви цветове.
Всички бръмчащи насекоми бяха наоколо - несмогвайки да вземат всички прашец, който има.
За птиците...ах, как пеят. Авлиги, косове, чучулиги, лястовици, кукувици...Разкош!

С Камал ходихме всеки ден на походи в околнистите на селото - споменавала съм, че е в предбалкана и средния дял с най-високите си върхове, е винаги като на длан пред нас. На снимките се вижда, че дори от Гяур баир се разкрива една огромна панорама - вероятно десетки километри - имайки предвид, че хващам Карцовия паметник и след него още поне 15 километра, а от другата страна почти до Севлиево...

При разходките ни успяхме да снимаме много следи от диви животни - дори мечки. Глиганите са явно доста голям брой, не успхме, за щастие да срешнем на живо :)
Но затова пък сърна с големината на коза, беше слезнала до селото и то в следобедно време!
Знам къде най-често ходят на водопой сърните и елените, но нямах възможност да се разходим там.
За съжаление - така и не разбрах досега кой - но гората се изсича и то с ужасно бързи темпове - от любимите баири слизат прицепи, натоварени с дебели дъбови дървета...За боровете не ми се говори - ще видите на едни снимки - сечището прилича на гробище, сякаш е място, на което е паднала бомба...

 Това наистина е най-доброто куче, което съм виждала - носи смешното име Зори :)

 Каменливчо - стръмната пътека, която води към Гяур баир - за съжаление не се вижда големия наклон на пътеката.
 
Ку-ку :)

 Снимах много на брой подобни дупли в земята


Едно изненадано гущерче :)


 
 На слизане от баира:

Погледа назад


Стъпката снимахме по пътя на слизане - животното е преминало от едната страна и влезнало в гората от другата страна

Тези стъпки снимахме в място със застояла вода, беше засъхнало

30 метрови стволове...

Камал си хареса този дънер и си го завлачи до дома ни!

сечище..
Коко се труди

Съвсем не му е лесно...


Това е красивата градина на близка на родителите ми - пенсиониран лекар от Врабево. Това е една от цъфналите магнолииКоко е сърдит, защото майка ми не му позволи да се полюлее на градинската люлка

разкош

още разкош

...и още

и още


!!!Това е от друг наш поход - баира е зад Гаур баир и много по-висок от него. Зори си намираше разни неща :)Зори беше много смешна с този дънер - явно прогорен - тя постоянно се стряскаше от него и все тичаше с лай натампо време на почивката ни :)


Любимо занимание на Коко и татко му - да си дялкатЕдна рядкост за това време - теменужки
Тук майка ни се обади, че изненадвайки ни, си идват брат ми с жена си и малкия ми племенник Рангел. Така станахме една пълна с хора къща - дойде си и Адхам. Но снимките от там, ще пусна по-късно. ХОдихме на прекрасните Крушунски водопади! Най-сетне да мога не само да гледам снимките им из интернет, а да ги видя лично, да се разходя там...Препоръчвам мястото на всички!

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации

I've been featured on:

I've been featured on:
Oombawka Design
Featured Five Club
Stitch It Up Link Party
2 Crochet Hooks
EyeLoveKnots
featured button
Oombawka Design
Be A Crafter xD
Creative Crochet Workshop